Gå till huvudinnehåll

Fullmäktige

Den högsta beslutande makten i Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt utövas av fullmäktige. De 55 fullmäktigeledamöterna utses av de 24 medlemskommunerna och Helsingfors universitet. Ledamöterna utses för samma mandatperiod som gäller för kommunalvalet.

Fullmäktige utser den styrelse som leder sjukvårdsdistriktet under dess mandatperiod.

Fullmäktige har årligen två stadgeenliga möten. De viktigaste ärendena under höstmötet är godkännandet av budgeten och verksamhetsplanen och under sommarmötet godkännandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Vid behov kan fullmäktige sammanträda oftare.

Fullmäktiges ordförande

Maaret Laine

ordförande för fullmäktige

(SDP) Lojo

@email

Marika Paavilainen

1 vice ordförande för fullmäktige

(Gröna) Esbo

040 523 5612

@email

Marika Räf

2 vice ordförande för fullmäktige

(Saml) Esbo

040 822 8822

@email

Fullmäktiges sammanträden 2022

  • 16.6.2022
  • 15.12.2022

Feedback

Hittade du vad du sökte?