Gå till huvudinnehåll

Fullmäktige

Den högsta beslutande makten i Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt utövas av fullmäktige. De 55 fullmäktigeledamöterna utses av de 24 medlemskommunerna och Helsingfors universitet. Ledamöterna utses för samma mandatperiod som gäller för kommunalvalet.

Fullmäktige utser den styrelse som leder sjukvårdsdistriktet under dess mandatperiod.

Fullmäktige har årligen två stadgeenliga möten. De viktigaste ärendena under höstmötet är godkännandet av budgeten och verksamhetsplanen och under sommarmötet godkännandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Vid behov kan fullmäktige sammanträda oftare.

Fullmäktiges ordförande

Minerva Krohn

ordförande för fullmäktige

(Gröna) Helsingfors

050 588 4244

@email

Maija Anttila

1 vice ordförande för fullmäktige

(SDP) Helsingfors

040 070 9170

@email

Ari Oksanen

2 vice ordförande för fullmäktige

(Saml) Sibbo

040 504 2608

@email

Fullmäktiges sammanträden 2021

Ledamöter och ersättare i fullmäktige