Gå till huvudinnehåll

Prissättning

Prissättningsgrunderna för HUS-sjukhusens tjänster fastställs av samkommunens fullmäktige. Den huvudsakliga principen för prissättning är att den stöder en rättvis fördelning av vårdkostnaderna mellan kommunerna. 

Priserna på tjänster fastställs en gång om året för följande år på kostnadsbasis. Målet är att täcka alla kostnader som orsakas av sjukhusets verksamhet. Samma prissättningsprinciper gäller för patienter i medlemskommuner, externa kommuner och patienter vars vård betalas av andra. Verkställande direktören godkänner produkt- och prestationspriserna som uppdateras varje år.

I prissättningen av tjänster används produktifiering av specialiserad sjukvård. Produkterna består av olika typer av vård och priset på produkten inkluderar kostnaden för alla de tjänster som används i vården. 

Priset på en prestation som ingår i en enskild produkt bestäms enligt kostnaderna som uppstått vid dess produktion. Prissättningen baseras alltså i mycket hög grad på kostnadsberäkningen, i vilken vi också tar hänsyn till de förväntade förändringarna i verksamheten, produktionsvolymerna och kostnadsnivån. Vi kan också sälja tjänster som enskilda prestationer enligt överenskommelse. Produktifieringen av tjänsterna är till hjälp vid kommunernas planering av tjänster och vid planering och övervakning av verksamheten i HUS enheter. 

En del av de sålda tjänsterna avviker på ett sätt som gör att det inte är ändamålsenligt att använda den prissättningsprincip som beskrivs ovan. Vi fakturerar till exempel Giftinformationscentralens tjänster, patientförsäkringskostnader, Jourhjälpen och den prehospitala akutsjukvården enligt de faktiska kostnaderna i proportion till invånarantalet i varje medlemskommun eller sjukvårdsdistrikt.  
 

 

Prissättning av tjänster tidigare år (på finska)

Hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2022(pdf 241.42 KB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto 2016 suoriteperusteiset hinnat(pdf 3.11 MB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto 2016 tuotteistetut hinnat(pdf 932.34 KB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto 2017 suoriteperusteiset hinnat(pdf 3.13 MB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto 2017 tuotteistetut hinnat(pdf 1.06 MB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto 2018(pdf 4.33 MB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto 2019(pdf 3.35 MB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto 2020(pdf 7.36 MB) (opens in new window, links to another website) HUS palveluhinnasto osa 1tuotehinnat 2022(pdf 3.06 MB) (opens in new window, links to another website) HUS palveluhinnasto osa 2 suoritehinnat 2022(pdf 8.95 MB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto, osa 1 tuotehinnat 2021(pdf 1.8 MB) (opens in new window, links to another website) HUS Palveluhinnasto, osa 2 tuotehinnat 2021(pdf 4.86 MB) (opens in new window, links to another website) Palveluhinnastomuutokset tammi-lokakuu 2020(pdf 1.45 MB) (opens in new window, links to another website) Tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2019(pdf 172.23 KB) (opens in new window, links to another website) Tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2020(pdf 181.97 KB) (opens in new window, links to another website) Tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2021(pdf 180.09 KB) (opens in new window, links to another website)

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.