Gå till huvudinnehåll

Prissättning

Principerna för prissättning av tjänster inom HUS sjukhus fastställs av HUS-sammanslutningens stämma. Principen för prissättningen är att den stödjer en rättvis fördelning av kostnaderna mellan välfärdsområdena.

Priset på tjänster fastställs en gång per år inför det följande året. Priserna bestäms baserat på kostnaderna och det är meningen att de ska täcka alla kostnader som sjukhusets verksamhet medför. Vi följer samma prissättningsprinciper för patienter från välfärdsområden som är medlemmar, andra välfärdsområden och andra betalare. Verkställande direktören godkänner årligen de produkt- och prestationspriser som uppdateras.

I prissättningen av tjänster utnyttjas produktifieringen inom den specialiserade sjukvården. Produkterna utgörs av olika prestationer som ingår i vården och priset på en produkt omfattar kostnaderna för alla prestationer som använts i vården. Priset på en prestation som ingår i en enskild produkt bestäms enligt de kostnader som produktionen av prestationen medför. Prissättningen baseras alltså starkt på kostnadskalkylering, där vi dessutom beaktar förutsedda förändringar i verksamheten, produktionsmängden och kostnadsnivån. Vi kan också sälja prestationer som separata prestationer enligt överenskommelse. Produktifieringen av tjänsterna underlättar i välfärdsområdenas tjänsteplanering samt i planeringen och uppföljningen av verksamheten för HUS enheter. 

En del av de tjänster som säljs avviker till karaktären så att det i prissättningen av dem inte är meningsfullt att använda den princip för prissättning som beskrivs ovan. Till exempel Giftinformationscentralens tjänster, kostnader som hänför sig till patientförsäkringen, kostnader för Jourhjälpen och den prehospitala akutsjukvården fakturerar vi enligt de kostnader som planerats i budgeten i förhållande till invånarantalet i respektive välfärdsområde.

Prissättning av tjänster samt principerna för produktifiering och prissättning av vårdtjänster (på finska)

HUSin palveluhinnasto 2024(pdf 8.22 MB)  (Öppnar i en ny flik. Länken tar dig till en annan webbplats.)

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.