Gå till huvudinnehåll

Investeringar och produktivitetsprogram

Vi planerar investeringsprogrammen för en period på fyra år. Dessutom utarbetar sjukhusområdena långsiktiga planer. Syftet med investeringarna är att kontinuerligt förbättra verksamhetsförutsättningarna, stödja de starka sidorna i den egna verksamheten och öka produktiviteten. 

Vår strategi är central i fastställandet av vilka projekt som kommer att ingå i investeringsprogrammet. Under våren 2021 inleddes planeringen av investeringarna för 2022–2025. De kommer att diskuteras av styrelsen på hösten. Vi kommer att omvärdera alla projekt i investeringsprogrammet varje år i samband med budgetförberedelserna. Det slutliga beslutet om varje års investeringar fattas av fullmäktige.

Under 2020 uppgick våra investeringar till 241 miljoner euro, varav bygginvesteringarnas andel utgjorde 159 miljoner euro. Det största byggprojektet är Brosjukhuset i Mejlans. Andra stora byggprojekt är Eksjukhuset samt renoveringar av Parksjukhuset och bland annat Kvinnokliniken. Andra betydande investeringar är våra ICT-projekt och inköp av utrustning.

Produktivitetsprogram

För att förbättra HUS produktivitet har vi utvecklat ett långsiktigt produktivitetsprogram. Dess syfte är att uppnå nuvarande produktionsnivå till lägre kostnader eller att öka den aktuella produktionen med nuvarande kostnader, med hänsyn till att de rättsliga skyldigheter och servicestandarder som ålagts universitetssjukhuset uppfylls. Det första året för genomförandet av produktivitetsprogrammet var 2020.

Programmet omfattar 29 separata produktivitetsprojekt som riktar sig till en mångsidig rad olika områden, bland annat processer, utrustning och material, personal och lokaler. Syftet är bland annat att öka det platsoberoende arbetet (distanskonsultationer), automatisering, utrustningsutnyttjande och återvinning samt att utveckla kommunikation, prismedvetenhet och primärvårdssamarbete inom vårdförloppet. 

De ansvariga personerna för programmets olika projekt rapporterar om hur  produktivitetsprogrammet framskrider tre gånger om året till HUS ledningsgrupp.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.