Gå till huvudinnehåll

Fakturering

Fakturering av HUS-sammanslutningens medlemmar

Finansieringen av HUS-sammanslutningen grundar sig till stor del på den finansieringsandel som Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad (medlemmarna) tilldelat HUS av den statliga finansieringen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. I samband med budgetförhandlingarna fastställer HUS medlemmar betalningsandelarna för varje välfärdsområde (den så kallade ramen). HUS fakturerar ramfinansieringen månatligen enligt samma tidtabell som medlemmarna får den statliga finansieringen.

Förhandlingarna om betalningsandelarna ingår i den årliga budgetberedningen och HUS-sammanslutningens stämma beslutar om den slutliga finansieringen. Helhetsnivån på den årliga finansieringen med betalningsandelar är fast, men medlemmarnas andelar kan ändras i slutet av året enligt den faktiska användningen av tjänster. I utjämningsförfarandet ska den totala ram som avtalats i budgeten förbli oförändrad.

HUS fakturerar medlemmarna månatligen för de sjukvårdstjänster som inte omfattas av ramfinansieringen enligt den faktiska användningen. Sådana tjänster är bland annat diagnostiska tjänster som primärvården köper och sjukvårdstjänster som grundar sig på särskilda avtal.

Fakturering till organisationer

Vi skickar våra fakturor till företagskunder i första hand som e-fakturor. Mottagare av fakturor ombeds meddela följande uppgifter per e-post till adressen organisaatiolaskutus@hus.fi : 

Företagets namn
FO-nummer
Signum för företagets operatör
E-fakturaadress

Mer information: organisaatiolaskutus@hus.fi 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.