Gå till huvudinnehåll

Fakturering

Fakturering till medlemskommuner

Av medlemskommunerna i HUS tar vi ut serviceavgifter enligt de anlitade tjänsterna. Serviceplaner med kommuner görs årligen. Medlemskommunernas betalningsandelsfakturering, dvs. fakturering för den specialiserade sjukvårdens tjänster, uppgick år 2020 till 1,8 miljarder euro.

Vi fakturerar kommunala betalningsandelar i förväg månadsvis och balanserar faktureringen fyra gånger om året för att få den att motsvara det faktiska anlitandet av tjänsterna. Vi kontrollerar också patienternas hemkommuner från befolkningsregistercentralen så att faktureringarna riktas till de rätta kommunerna. 

Kostnader för särskilt dyr vård utjämnas mellan medlemskommunerna enligt utjämningsförfarandet för dyr vård. Den dyra vården omfattar alla de patienter i medlemskommunerna vars vårdkostnader överskrider 60 000 euro under ett kalenderår. Antalet sådana patienter uppgick år 2020 till 1 956.

Kostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare i HUS medlemskommuner var år 2020 i genomsnitt 1 056 euro. 

Utöver de årskontrakt som medlemskommunerna faktureras för varje månad fakturerar vi även medlemskommunerna för andra sjukvårdstjänster enligt separata avtal och användning av tjänster i andra sjukvårdsdistrikt. Andra tjänster som faktureras enligt separata avtal och användning av tjänster är exempelvis diagnostik-, konsultations- och hälsocentralstjänster. Denna fakturering uppgick totalt till nästan 554 miljoner euro år 2020. 

Företagskunder och e-fakturering

Leverantörsfakturor

Vi har beredskap att ta emot alla fakturor elektroniskt. På HUS använder vi flera e-faktureringsadresser. Om du inte redan har möjlighet att skicka fakturor i elektroniskt format ska du skicka fakturorna till beställningsenhetens PB-adress. Till faktureringsadresserna får endast leverantörsfakturor med eventuella bilagor skickas. Annat material får inte skickas till dessa adresser.

Om du inte kan leverera e-fakturor till HUS kan OpusCapitas tjänst användas för att skicka fakturan. Att skicka en faktura till HUS är kostnadsfritt via tjänsten. 

Anvisningar för fakturans avsändare finns på tjänstens startsida. För servicerelaterade frågor kan du kontakta OpusCapitas stödtjänst, vars kontaktinformation finns i e-faktureringstjänsten.

HUS FO-nummer är 1567535-0. E-fakturaoperatören för leverantörsfakturor är OpusCapita Solutions Oy, vars signum är E204503.

HUS kan ta emot elektroniska fakturor från hela EU via PEPPOL-nätverket (Pan European Public eProcurement On-Line). I nätverket är identifieringsnumret för HUS 0037:15675350 och förmedlingsoperatören är OpusCapita.

Mer information: ostolaskut@hus.fi .

Försäljningsfakturor

Vi skickar våra fakturor till företagskunder i första hand som e-fakturor. Mottagare av fakturor ombeds meddela följande uppgifter per e-post till adressen myyntilaskutus@hus.fi

Företagets namn
FO-nummer
Signum för företagets operatör
E-fakturaadress

Mer information: myyntilaskutus@hus.fi

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.