Gå till huvudinnehåll

Anskaffningar

På den här sidan hittar du information om HUS inköpsfakturor. Vi publicerar information om köp av tjänster, material, förnödenheter och varor fyra gånger per år.

I filerna nedan hittar du en förteckning över HUS alla anskaffningar sedan början av år 2020 på finska. På varje rad i filen finns information om leverantörens namn och FO-nummer, fakturans summa, mervärdesskatt och datum. Informationen finns också under namnet och numret för den enhet som ansvarat för, samt den utgiftspost som inköpsfakturan är bokförd på.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.