Gå till huvudinnehåll

Årsberättelse 2023

Under 2023 vårdade vi totalt nästan 700 000 patienter inom den specialiserade sjukvården och vid samjourerna. Patienterna var nöjda med den service de fick, eftersom vårt lojalitetsindex (NPS) steg till hela 79.

Antalet anställda ökade jämfört med året innan och ett av årets viktigaste mål var att främja en god personalupplevelse. Vår finansieringsmodell ändrades 2023 till följd av social- och hälsovårdsreformen, och vårt resultat visade ett underskott på över hundra miljoner euro.

Färdplanen för den undervisning som ges vid HUS blev klar och vi lyfte fram både ansvarsfrågor och våra strategiska mål.

Välkommen att läsa mer om året 2023 på HUS!

HUS-sammanslutningens första år ökade personalstabiliteten – utmaningarna med tillgång till vård lättade i slutet av året

Verkställande direktören har ordet

Första året efter social- och hälsovårdsreformen – utmaningar med vårdköer och finansiering

Styrelseordföranden har ordet

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.