Gå till huvudinnehåll

Året på HUS 2022: Vi förberedde oss för social- och hälsovårdsreformen

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes från kommunerna till välfärdsområdena i början av år 2023. För oss på HUS medförde reformen många administrativa förändringar, men det allra viktigaste – patientvården – fortsatte utan avbrott.

Samkommunen HNS blev HUS-sammanslutningen 1.1.2023. Vi ansvarar även i fortsättningen för ordnandet av den specialiserade sjukvården i Nyland och inom samarbetsområdet. Vårt nationella ansvar kvarstod också. I och med social- och hälsovårdsreformen upphörde HUS sjukvårdsområden. 

HUS ägs av de fyra välfärdsområdena i Nyland: Västra Nyland, Mellersta Nyland, Östra Nyland och Vanda-Kervo samt Helsingfors stad. HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ, finansieringsmodellen och ägarstyrningen fastställdes i grundavtalet som godkändes i välfärdsområdenas och Helsingfors stads fullmäktige i april 2022. HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ är sammanslutningens stämma, där varje ägarmedlem företräds av en representant. 

Vi arbetade hårt för att säkerställa en trygg fortsättning av tjänsterna efter social- och hälsovårdsreformen. Den övergripande beredningen av HUS omfattade fem projekthelheter och 32 projekt inom dem. Vår organisationsstruktur förnyades också för att bättre överensstämma med den nya modellen. Vår personal överfördes till HUS-sammanslutningen som gamla anställda och anställningsförhållandena fortsatte i enlighet med tidigare villkor.  

Tidslinje för ändringen:  

Januari 2022  

  • Fler resultatenheter tillkom till de kliniska tjänsterna på landskapsnivå och områdesserviceenheten grundades.  

April 2022 

  • HUS grundavtal godkändes och HUS-sammanslutningen grundades. 

Maj 2022 

  • HUS styrelse godkände principerna för HUS organisationsreform. 
  • Ett utkast till organiseringsavtalet skrevs.  

Juli 2022 

  • Sammanslutningens stämma hade sitt första sammanträde.  

December 2022 

  • Fullmäktige godkände HUS-sammanslutningens strategi.  

1.1.2023 

  • HUS-sammanslutningen inledde sin verksamhet och Samkommunen HNS upphörde att existera. HUS nya organisation trädde i kraft.  

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.