Gå till huvudinnehåll

Året på HUS 2022: Ansvar

Vi på HUS ansvarar för vår verksamhet framför allt inför patienterna, men också inför personalen och ägarna samt i större utsträckning hela samhället.

Vårt ansvarsprogram för 2021–22 hade i fråga om målen delats in i tre områden: samhällsansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar. I programmet beaktades alla våra viktigaste intressentgrupper, dvs. patienterna, personalen och ägarkommunerna. 

Det målinriktade innehållet i programmet omfattade konkreta åtgärder och projekt som främjar ansvarsfullheten. På detta sätt har vi kunnat bana väg för framgång, vilket gör det lättare att uppnå de mer krävande fortsatta målen i takt med att programmet framskrider.

Våra centrala ansvarsmål var bland annat att utvidga upphandlingskompetensen, utveckla kundupplevelsen, chefsarbetet och distansmottagningarna samt minska matsvinnet. I fråga om ansvarsmålen redogör vi för indikatorerna och uppnåendet av målen för vart och ett ansvarsområde.

Utöver målen i ansvarsprogrammet publicerar vi en ansvarsrapport i enlighet med GRI-standarden.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.