Gå till huvudinnehåll

Året på HUS 2022: Socialt ansvar

Vårt mål var att det sociala ansvaret hos oss ska framgå till exempel som utveckling av kundupplevelsen, förbättring av chefsarbetet och sysselsättning av partiellt arbetsförmögna.

Utveckla kundupplevelsen: NPS-talen överskred målet

Rekommendationsindexet NPS (Net Promoter Score) mäter genom en fråga kundens rekommendationsvillighet och kundnöjdhet: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera tjänsten/produkten till en vän eller kollega?

Vårt mål är att NPS-talet ska vara 70 för våra vårdenheter och 50 för distansbesök samt för våra jourenheter och psykiatriska enheter (skala -100 till 100). Vi överträffade båda målen år 2022; för vårdenheterna var resultatet 77, för distansbesök 73 och för jourenheterna och de psykiatriska enheterna 56.

År 2022 fick vi respons av cirka 540 000 kunder.

Utveckla chefsarbetet och öka kompetensen: Nöjdheten med ledarskapet förbättrades under året

Vårt ambitiösa mål var att minst 90 procent av all personal vid varje enhet ska svara jakande på frågan: “Jag är nöjd med min chefs och arbetsenhets ledarskap” i enkäten Chefspuls 2022. I enkäten bedöms nöjdheten med och uppfattningen om ledarskapet med sex frågor.

År 2021 var 73 procent av personalen nöjda med chefens ledarskap och ledningen av arbetsenheterna och år 2022 var 76 procent nöjda. Nöjdheten ökade därmed med tre procentenheter jämfört med resultatet för ett år sedan, men vi nådde inte vårt mål.

Sysselsätta partiellt arbetsförmögna personer

Vårt mål är en långsiktig verksamhet som inkluderar sysselsättning av partiellt arbetsförmögna personer eller personer som befinner sig i en svår sysselsättningssituation. Tre arbetstagare har anställts med lönesubvention. Motsvarande modeller kan kopieras till andra enheter, och olika planer finns.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.