Gå till huvudinnehåll

Året på HUS 2022: Miljöansvar

De viktigaste miljömålen i vårt ansvarsprogram för 2022 var att utarbeta en klimatfärdplan, främja energieffektivitet, öka antalet distansmottagningar och minska matsvinnet.

Vårt omfattande miljöarbete styrdes också av HUS miljöprogram 2021–2024, vars fokusområden är ett klimatneutralt HUS 2030, ett resurssmart HUS som stöder cirkulär ekonomi samt ett HUS som känner till och lär sig sitt miljöansvar. 

HUS klimatfärdplan färdigställdes

Som Finlands första universitetssjukhus utarbetade vi en långsiktig plan för klimatarbetet som beaktar utsläppskällorna i vår verksamhet på ett övergripande sätt. Vår klimatfärdplan innehåller en beskrivning av mer än 100 åtgärder som vi kan vidta för att minska utsläpp av växthusgaser som direkt och indirekt orsakas av vår verksamhet. Målet är kolneutralitet i vår egen verksamhet senast 2030, och vi förbinder oss till kolsnålhet i upphandlingar och byggande.

Vår energiförbrukning minskade och vi överträffade våra energieffektivitetsmål 

Vår totala energiförbrukning minskade med 3,8 procent från år 2021 och var 312 000 MWh. Däremot ökade energikostnaderna med 29 procent, dvs. 7 miljoner euro. Förbrukningen av värmeenergi sjönk med omkring 8 procent då året var varmare än året innan.

Elförbrukningen ökade endast 1,7 procent, trots att färdigställandet av Brosjukhuset ökade elförbrukningen. I övrigt minskade vår elförbrukning med nästan en procent.

Vi nådde vårt mål enligt energieffektivitetsavtalet 2017–2025 i förtid på hösten 2022. Energieffektivitetsavtal är ett medel som staten och industrierna gemensamt valt för att uppfylla Finlands internationella energieffektivitetsförpliktelser.

Vår totala avfallsmängd minskade med över fyra procent

Volymen av vår verksamhet minskade med 4,4 procent från år 2021. Den totala mängden blandavfall minskade med nästan 220 ton, dvs. med över 6 procent. Totalt minskade mängden kommunalt avfall med nästan 440 ton, dvs. cirka 7 procent. Liksom tidigare år fortsatte minskningen av mängden returpapper med 18 procent per år. Vår totala avfallsmängd var cirka 7 490 ton.

Vi minskade matsvinnet genom att utveckla uppföljningen, planeringen och verksamhetssätten.

Vårt ambitiösa mål att minska matsvinnet med 30 procent uppnåddes inte, men resultatet var ändå bra. I lunchrestaurangerna minskade mängden matsvinn med 20 procent. Användningen av de bästa verksamhetsmodellerna utvidgas inom HUS genom att effektivisera det mångprofessionella samarbetet. 

Genom att öka distansmottagningarna minskade vi miljöpåverkan av rörligheten.

Vi förenklade tekniken för distansmottagningarna och informerade både personal och patienter om möjligheterna till distansmottagningar.  År 2022 stod eBesöken för 24,8 procent av de elektiva besöken inom öppenvården. 

Utbildade miljöansvariga har en viktig roll 

Under 2022 utbildade vi över 80 nya miljöansvariga till olika arbetsenheter. Miljöansvariga ingår i vårt interna miljönätverk. I utbildningen får de övergripande insikter om vår organisations miljöledning och beredskap att främja miljöfrågor i vardagen i den egna arbetsenheten. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.