Gå till huvudinnehåll

Året på HUS 2022

Nyckelord:

Årsberättelse 2022

År 2022 fick nästan 700 000 patienter vård på våra sjukhus. Förra året förberedde vi oss också för social- och hälsovårdsreformen som genomfördes i början av 2023. Vår ekonomi utmanades av coronapandemin, strejker och utmaningar i anknytning till tillgången på personal.

Vi utvecklade chefsarbetet och nöjdheten med ledarskapet förbättrades. Vi kom fram till olika lösningar på personalbristen, bland annat en effektivare rekrytering.

Det största byggprojektet i vår historia, Brosjukhuset, färdigställdes i Mejlans i slutet av året. Vårt hållbarhetsarbete fortskred och vår klimatfärdplan färdigställdes.

Välkommen att läsa mer om året 2022 på HUS!

Vi är på väg åt rätt håll

Verkställande direktören har ordet

Ekonomins betydelse betonas i HUS nya verksamhetsmiljö. Även om vi utmanas av efterdyningarna av coronapandemin och arbetsmarknadsläget känner jag mig trygg inför framtiden. Jag tror att vi är på väg i rätt riktning. När det gäller personalupplevelsen är utvecklingen positiv.

Ett år av samarbete

Styrelseordföranden har ordet

Årets viktigaste resultat var att skapa ett gott samarbete med välfärdsområdena och Helsingfors. Samarbetet är också en förutsättning för att den nya strategin ska kunna genomföras i praktiken. År 2022 var mycket utmanande av flera skäl.

Social- och hälsovårdsreform och strategi

Så här förberedde vi oss för social- och hälsovårdsreformen

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes från kommunerna till välfärdsområdena i början av år 2023. För oss på HUS medförde reformen många administrativa förändringar, men patientvården fortsatte utan avbrott.
Läs mer om beredningen av social- och hälsovårdsreformen

Ambitiösa mål för åren 2023–2027 i strategin

Vi uppdaterade vår strategi i slutet av 2022, då vår verksamhetsmiljö förändrades i samband med social- och hälsovårdsreformen. Visionen är "Framstående vård tillsammans".
Läs mer om vår nya strategi

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.