Västra Nylands sjukvårdsområde

Medlemskommuner i Västra Nylands sjukvårdsområde är Hangö, Ingå och Raseborg.

Sjukvårdsområdet har verksamhet dels på Raseborgs sjukhus (somatik) och på Ekåsens område (psykiatri).

Raseborgs sjukhus är sedan 1.1.2018 HUCS resultatenhet och ansvarar för områdets somatiska specialsjukvård, jour, prehospitala akutsjukvård samt för medlemskommunernas jour under nattetid och veckoslut. Raseborgs sjukhus har jour 24 timmar i dygnet. Sjukvårdsområdets psykiatriska avdelningar samt psykiatriska öppenvård finns på Ekåsens område.