Lojo sjukvårdsområde

Medlemskommuner i Lojo sjukvårdsområde är Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis.

Området har ett sjukhus, Lojo sjukhus.

Lojo sjukvårdsområde producerar och köper in specialiserade sjukvårdstjänster för sina kommuners invånare eller till invånarna i andra områden utifrån den avtalade arbetsfördelningen.
 

 Länkar

 
Nämnden för Lojo sjukvårdsområde -Nämndens föredragningslistor och protokoll 

Lojo sjukhus