Lojo sjukvårdsområde

Medlemskommuner i Lojo sjukvårdsområde är Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis. Området har ett sjukhus, Lojo sjukhus.

Lojo sjukvårdsområde producerar och köper in specialiserade sjukvårdstjänster för sina kommuners invånare eller till invånarna i andra områden utifrån den avtalade arbetsfördelningen.
  
 

Nyckeltal för 2017     

 

Somatiken
Öppenvårdsbesök                     73 482
Vårdperioder (DRG-produkter)    8 619
Öppenvårdens DRG-produkter  29 303
Vårddagar                                 33 110
Operationer                                5 343
- varav dagkirurgi​          2 526
- varav jour​operationer    974
Förlossningar                              1 099
Hvc-jourbesök                           17 764

Psykiatrin
Öppenvårdsbesök                    42 068
Vårddagar                                  6 556

 

 Länkar

 
Nämnden för Lojo sjukvårdsområde -Nämndens föredragningslistor och protokoll 

Lojo sjukhus