Hyvinge sjukvårdsområde

Medlemskommuner i Hyvinge sjukvårdsområde är Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby.

Sjukvårdsområdet har två sjukhus, Hyvinge sjukhus och Kellokoski sjukhus. Psykiatrin har dessutom öppenvårdsenheter i samtliga medlemskommuner.

Hyvinge sjukhus är ett förlossningssjukhus med jour och kan erbjuda tjänster inom nästan alla medicinska specialiteter. Sjukhuset har en samjour som producerar dygnet-runt-jour för Hyvinge stads hälsocentral och nattjour för områdets övriga kommuner.

Kellokoski sjukhus och de psykiatriska öppenvårdsenheterna svarar för områdets psykiatriska specialsjukvård. Kellokoski producerar ungdoms-, rätts- och rehabiliteringspsykiatriska tjänster för alla kommuner i sjukvårdsdistriktet.

Nyckeltal 2017:

Somatik
Öppenvårdsbesök​ 128 277​
DRG-O-grupper​   44​ 811​​​
Vårdperioder *​   15 001
Vårddagar​   60 936​
Operationer​     7 432​​
Dagkirurgiska operationer​       3 394​
Jouroperationer​         1 913​
Förlossningar​     1 852​
Psykiatri
Öppenvårdsbesök​ 56 291​
DRG-O-grupper  ​         27​
Vårdperioder​      919​
Vårddagar​ 10​ 637​​
                                                      
* Vårdperiod avser en helhet som omfattar den vårdavdelningsvård en patient får för en viss sjukdom under ett vårdtillfälle.