Välkommen till god vård på Neurocentrum

Neurocentrum är på riksnivå ett betydande centrum för centrala nervsjukdomar. På Neurocentrum vårdas patienter inom specialiteterna för neurokirurgi och neurologi. Alla specialiteter har jour dygnet runt. 
  
Vi representerar toppkompetens på universitetssjukhusnivå, till vilken hör regionala och landsomfattande förpliktelser inom den högspecialiserade sjukvården. Samtidigt är vi huvudstadsregionens specialistvårdssjukhus, där även de vanligaste sjukdomar inom våra specialiteter behandlas. Vi utför omkring 3500 operationer årligen. Som undervisnings- och forskningssjukhus håller vi oss i framkant inom den medicinska utvecklingen. Hit hör också aktivt internationellt nätverkande och samarbete. Vi följer med kvaliteten av vården och våra resultat är goda. Tillgången till vård sker inom de tidsfrister som lagen förutsätter.
 
Patienten kan i samråd med sin remitterande läkare välja Neurocentrum som sin kommunala verksamhetsenhet för specialistvård.
 
Exempel på det breda serviceutbudet vid Neurocentrum:
 
Neurokirurgi
 • Hjärntumöroperationer
 • Hjärnpulsåderbråck (aneurysm)
 • Cerebrovaskulära deformiteter
 • Epilepsikirurgi
 • Stimulatorinstallationer vid Parkinsons sjukdom
 • Tumörer och kompressioner i ryggradskanalen

Neurologi
 • Epilepsikirurgiska bedömningar och postoperativ behandling
 • Bedömning av stimulatorbehandling vid Parkinsons sjukdom
 • Immunologiska behandlingar som MS-sjukdomen kräver
 • Krävande diagnostik och behandling av neuroimmunologiska sjukdomar
 • Krävande diagnostik och behandling av neuromuskulära sjukdomar
 • Världens bästa vårdresultat vid behandling av hjärninfarkt (Dr. Foster 2014)