Neurokirurgi

Neurokirurgin inom HUS-området har centraliserats till HUCS Neurokirurgiska klinik på Tölö sjukhus. På kliniken vårdas alla neurokirurgiska patienter inom HUS samt Kymmenedalens, Södra Karelens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Till kliniken har man centraliserat bypass-operationer av hjärnartärer från hela Finland. Dessutom skickas till kliniken för vård från övriga delar av Finland samt från utlandet patienter med besvärliga tumörer i skallbasen, aneurysm i hjärnartärer och deformation i blodkärlen. I år görs över 3500 operationer och då man räknar med Päijänne-Tavastland närmare 4000.
 
Epilepsikirurgin har på riksnivå centraliserats till HUCS och Kuopio universitetssjukhus. HUCS Neurokirurgiska klinik har en stark kompetens inom barnneurokirurgi och i Helsingfors finns också Finlands enda barnneurokirurgiska dygnetruntjour.
 
HUCS Neurokirurgiska klinik är internationellt känd och respekterad för sin specialkompetens av toppklass på alla terapeutiska områden inom neurokirurgin. Kliniken anses vara Europas ledande centrum för mikroneurokirurgisk operativ behandling av hjärnblodkärl och placerar sig också globalt sett bland de bästa enheterna.
 
Neurokirurgiska kliniken är en av världens största enheter vad gäller antalet operationer av cerebrovaskulära sjukdomar samt medelsvåra och svåra hjärnskador. Över 3000 patienter vårdas årligen. Årligen besöker 100-200 utländska neurokirurger Helsingfors för att fördjupa sig i de nyaste operationsmetoderna inom mikroneurokirurgin.