Kontaktuppgifter

Adress: Neurocentrum, PB 340, 00029 HUS
Besöksadress: Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, 15. vån, Helsingfors
   
Direktör för verksamhetsområdet Nina Forss, p. 050 434 3645 
Sekreterare Mia Nikku, t. 040 631 3768
Ledande överskötare Maarit Virta-Helenius, t. 050 427 0319 
Administrativ överläkare Riku Kivisaari, t. 050 427 2894
Forskning och utveckling Aki Laakso, t. 050 427 2895
Ekonomichef Mikko Virolainen, t. 040 660 2264
Informatör Timo Korpela, t. 050 427 2546
 
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi