Neurocentrum

Neurocentrum består av neurologiska och neurokirurgiska specialiteter. Inom HUCS-området ansvarar de tillsammans för diagnostik, behandling och rehabilitering av sjukdomar i centrala nervsystemet. Centret har regionala och landsomfattande specialupptagningsområden. På Neurocentrum vårdas patienter alltifrån jourmässig bedömning till hemförlovning efter ingrepp, avdelningsvård och rehabilitering utan gränssnitt. På Neurocentrum utförs klinisk undersökning på internationell toppnivå och inom HUCS utgör det ett mycket starkt varumärke på internationell nivå.
 
Neurocentrum är verksamt på fem sjukhusområden med en neurologisk eller neurokirurgisk poliklinik och/eller en eller flera vårdavdelningar. Operations-, jour- och intensivövervakningsverksamheten är i huvudsak koncentrerad till Mejlans och Tölö. Neurocentrum har sammanlagt 670 anställda, av vilka 127 är läkare och 442 vårdpersonal. Till Neurocentrum kommer årligen närmare 15 000 remisser, här vårdas ungefär 9500 jourpatienter och ungefär 3500 operationer utförs här. Neurocentrum är en spetsenhet som använder sig av digiteknologi. Enheten gav år 2016 ut sammanlagt 148 vetenskapliga publikationer och förutom TYH-projekt har Neurocentrum en stor mängd konkurrensutsatt extern finansiering  (Finlands Akademi, Michael  J. Fox Foundation, European Research Council, TEKES osv.). 
 
Vasen
Oikea
 

 Patient tillfreds-ställelse 1-12/2018

 
Totalvärdering av vårdperioden 4,83/5
 
Rekommendationsindex 97/100
 

 Neurocentrum presentation

 
 

 Neurocentrum organisation