Välkommen till god vård på HUS Huvud- och halscentrum

HUS Huvud- och halscentrum är på riksnivå ett betydande centrum för huvud- och halssjukdomar. På Huvud- och halscentrum vårdas patienter inom specialiteterna för mun- och käksjukdomar; ögonsjukdomar och öron-, näs- och halssjukdomar. Alla specialiteter har jour dygnet runt. 
  
Vi representerar toppkompetens på universitetssjukhusnivå, till vilken hör regionala och landsomfattande förpliktelser inom den högspecialiserade sjukvården. Samtidigt är vi huvudstadsregionens specialistvårdssjukhus, där även de vanligaste sjukdomar inom våra specialiteter behandlas. Vi utför omkring 19 000 operationer årligen. Som undervisnings- och forskningssjukhus ligger vi i framkant inom den medicinska utvecklingen. Hit hör också aktivt internationellt nätverkande och samarbete. Vi följer upp kvaliteten av vården och våra resultat är goda. Tillgången till vård sker inom de tidsfrister som lagen förutsätter.
 
Patienten kan i samråd med sin remitterande läkare välja HUCS Huvud- och halscentrum som sin kommunala verksamhetsenhet för specialistvård.
 
Exempel på det breda serviceutbudet vid Huvud- och halscentrumet:
 
HUS Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Hörselförbättringsoperationer, inklusive implantat i inner- och mellanörat
 • Kirurgisk behandling av kronisk öroninflammation
 • Kirurgisk behandling av tumörer i öron och skallbas
 • Operation av bihålor, även ballongvidgningar
 • Plastiska operationer av nässkiljeväggen och yttre näsan
 • Kirurgisk behandling av tumörer i huvud och hals
 • Behandling av öron-, näs- och halssjukdomar hos barn
 • Laryngologi - stämbandsknölar och funktionella röststörningar
 • Foniatri - röstproblem och fördröjd talutveckling
 • Utmanande hörselrehabiliteringspatienter
 • Öronsusningar
 • Undersökning och vård av patienter med svindel (öronbaserad)

  
HUS Ögonsjukdomar

 • Starroperation
 • Näthinne- och glaskroppskirurgi
 • Hornhinnetransplantationer (även partiella) och corneal collagen crosslinking
 • Behandling av glaukom med kirurgi samt som laserbehandling av ciliarkroppens röda våglängd. Denna behandlingsform har man själv utvecklat vid HUCS Ögonsjukdomar. Tack vare laserbehandlingen är det mycket exceptionellt att behöva ta bort ett öga på grund av blindhet och smärta som förorsakats av högt tryck i ögat.
 • Ögon- och ögonhåleplastikoperationer
 • Polikliniken för ärftliga ögonsjukdomar med ett internationellt känt team som forskar kring ärftliga hörsel-synskador.
 • Diabetes- och kärlocklusionspolikliniken
 • Behandling av näthinnedegeneration, där HUCS Ögonsjukdomar är en föregångare vid införande av nya behandlingar.
 • Vid HUCS ögonsjukdomar finns landets mest vidsträckta specialkompetens i fråga om behandling av ögonsjukdomar, skelning, neuro-oftalmologi, ögononkologi, inflammatoriska ögonsjukdomar och övriga sjukdomar i ögats ytliga delar hos barn.
 • Ögonbottenundersökningar och -behandlingar hos för tidigt födda barn

 
HUS Mun- och käksjukdomar

 • Operation av tumörer i mun- och käkområdet och rekonstruktion
 • Ledproteskirurgi i käkled
 • Operationer av tillväxtstörningar i käkområdet och tandreglering
 • Operation och behandling av käk- och ansiktsfrakturer
 • Ansikts- och käkoperationer med hjälp av 3D-planering
 • Tandutskotts- och bettkorrigeringar samt tillhörande tandimplantat
 • Tandrehabilitering för patienter med svår systemisk sjukdom