HUCS Huvud- och halscentrum

Specialiteterna vid HUCS Huvud- och halscentrum är mun- och käksjukdomar; ögonsjukdomar och öron-, näs- och halssjukdomar. Hos oss vårdas förutom patienter från vårt eget sjukvårdsområde också patienter från ett vidsträckt område i Södra Finland samt även landsomfattande. Patienternas fria rörlighet ger oss patienter ända från utlandet.
 
Vår verksamhet är patientorienterad och effektiv. En betydande andel av de cirka 19 000 operationerna på årsbasis görs dagkirurgiskt. Vi har årligen nästan 100 000 patienter. Sjukhusvårdtiderna är korta och verksamheten har fokus på öppen vård. Inom jour och brådskande vård ansvarar vi för den högspecialiserade sjukvården inom alla våra specialiteter. Även forskning och undervisning utgör en väsentlig del av vår verksamhet. Vår personal är högt utbildad och kompetent. Vi har cirka 270 läkare och vård- och övrig personal nästan 500. 
 
Kvaliteten och kundtillfredsställelsen beträffande vår verksamhet är på god nivå. HUCS har på riksnivå det minsta antalet ersatta patientskador i relation till antalet vårdade patienter. Tillgången till vård inom den tid som lagen föreskriver är i genomsnitt god. Väntetiderna är för vissa patienter fortfarande relativt långa på grund av den stora efterfrågan. 
 

 

 Patienttillfreds-ställelse år 2017

 
Totalvärdering av vårdperioden
4,57/5,0

Rekommendationsindex 90/100