Öron-, näs- och halssjukdomar

​Sektionen för HUS Öron-, näs- och halssjukdomar hör till de största ÖNH-centren som verkar i en och samma byggnad. Det kommer årligen närmare 25 000 nya remisser, 80 000 patienter besöker poliklinikerna för undersökningar och behandlingar och 6500 patienter opereras. 76 procent av operationerna utförs dagkirurgiskt. Antalet är internationellt sett högt och signifikant även landsomfattande. 
  
De patienter som kräver avdelningsvård, kirurgi och rehabilitering har centraliserats till Ögon-öronsjukhuset på Mejlans campusområde. Sjukhuset ansvarar också för behandling av krävande ÖNH-sjukdomar inom specialupptagningsområdet. Förutom på HUCS ges ÖNH-vård inom HUS på Hyvinge, Lojo, Raseborgs och Borgå sjukhus.
 
Inflammationer av olika skäl utgör fortfarande en betydande del av ÖNH-specialitetens sjukdomsspektrum. Infektioner och inflammationer i de övre andningsvägarna (mellanöron, bihålor och svalg) täcker ungefär hälften av alla patientkontakter. Personer med åldersrelaterad hörselnedsättning (presbyakusi) utgör den största gruppen inom hörselrehabilitering.  På universitetssjukhuset ligger fokus ändå på behandlingen av hörselskador hos personer i arbetsför ålder och hos barn. Såväl behandlingen av tumörer i bihålorna, skallbasen och halsen samt den korrigerande och rehabiliterande öronkirurgin hör till universitetssjukhusets verksamhetsområde.
  
På HUS finns foniatriska polikliniken och dagcentret. De tar hand om tal- och språksvårigheter hos barn samt röstproblem hos vuxna.