Ögonsjukdomar

Sektionen för HUCS Ögonsjukdomar är den största enheten i vårt land i fråga om behandling och undersökning av ögonsjukdomar. Kliniken ansvarar för den specialiserade sjukvården inom ögonsjukdomar och för ögonrehabiliteringen inom HUCS sjukvårdsområde och enligt den överenskomna arbetsfördelningen inom hela HUS. Kliniken är den enda enheten inom distriktet med en jourhavande enhet för patienter med ögonsjukdomar samt den enda kirurgiskt jourhavande näthinne-enheten i Finland. 
 
Kliniken producerar högspecialiserade tjänster även på riksnivå. I Europa är Ögonkliniken ett uppskattat centrum för behandling och undersökning av ögoncancer och till centrumet har undersökningen och behandlingen av ögoncancer samt ögonpatologin centraliserats. Kliniken är också det enda sjukhuset inom den offentliga sektorn för refraktiv kirurgi med eximer laser, visserligen under strikta indikationer. På kliniken görs som den enda enheten också lamellära hornhinnetransplantationer som möjliggör att en donator kan återställa synen i fyra ögon. 
 
Det kvantitativt största enskilda ingreppet på Ögonkliniken är starroperation. Andelen näthinne- och glaskroppskirurgi har ökat och ökar också i framtiden. För behandling av svårt glaukom har det på kliniken utvecklats laserbehandling med strålkroppens röda våglängd. Tack vare detta är det mycket exceptionellt att behöva ta bort ett öga på grund av blindhet och smärta som förorsakats av högt tryck i ögat. Vid kliniken finns den enda polikliniken för ärftliga ögonsjukdomar med ett internationellt känt team som forskar kring ärftliga hörselsynskador. Klinikens diabetes- och trombospoliklinik var landets första i sitt slag och dess forskning inom makuladegeneration och diabetes är internationellt känd.