Välkommen till Akut för god vård

​Akut omfattar alla kompetensområden inom akutsjukvården: den prehospitala akutsjukvården, jouren och giftinformationscentralen, till vilken även teratologiska informationstjänsten hör.
 
Den prehospitala akutsjukvården vid Akut har organiserats i samarbete med räddningsverket och privata sjuktransportföretag. Vid den prehospitala akutsjukvården finns två jourenheter med akutläkare, den ena i Helsingfors och den andra i Vanda. Den prehospitala akutsjukvården tar årligen emot över 100 000 uppdrag. 
 
Akut har tre jourenheter. På Mejlans tornsjukhus och på Pejas sjukhus finns specialistvårdens jour och på Jorvs jour vårdas både specialistvårdens patienter samt allmänmedicinska patienter enligt akutmedicinens verksamhetsmodell. Förutom akutmottagningarna hör även övervaknings- och jouravdelningarna på Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhus till Akut. På dessa avdelningar vårdas årligen över 7000 patienter.
 
Giftinformationscentralen betjänar hela landet och svarar dygnet runt per telefon på frågor som berör prevention och behandling av akuta förgiftningar. På teratologiska informationstjänsten informeras blivande mammor om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på graviditeten och på fostrets utveckling. 
 
Primärvårdens jourverksamhet vid Akut
 
De invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda som är i behov av brådskande undersökning eller vård kan utanför tjänstetid, dvs. vardagar kl. 16-08, fritt välja vilken primärvårdsjour de besöker. Som samjoursenheter fungerar jouren på Haartmanska sjukhuset, Jorvs, Malms och Pejas jourer samt jourerna på Jorvs sjukhus och Nya barnsjukhuset för barn under 16 år.