Jour

​Akutpatientens vårdkedja börjar utanför sjukhuset och går vidare till akutmottagningen, varifrån cirka hälften av patienterna får åka hem och hälften läggs in på någon av sjukhusets vårdavdelningar. 
 
Akutmottagningarna

Akuten ansvarar för den verksamhet som bedrivs på Mejlans samjour (den helhet som bildas av jourerna på Mejlans tornsjukhus och Haartmanska sjukhuset); samjourerna på Jorvs, Malms och Pejas sjukhus samt för övervaknings- och jouravdelningarna. 

 
Jouravdelningshelhet
 
På Jorv, Mejlans och Pejas bildar jourområdena en enhetlig helhet, där jouravdelningarna och övervakningarna och intensivövervakningarna i anslutning till dem har en central roll med tanke på vårdens kontinuitet och flexibilitet. Till jouravdelningsverksamhetens natur hör kortvarig uppföljning och vård som oftast varar i 1 - 1,5 dygn. 
 
Jouravdelningen har en viktig roll när det gäller att minska intagningar till vårdavdelningarna. Å andra sidan sköts de patienter, som inte klarar sig med de resurser vårdavdelningarna erbjuder, på övervakningarna och intensivövervakningarna. På Mejlans sjukhus ansvarar övervakningsavdelningen för vården av patienter inom konservativa områden. Avdelningens viktigaste patientgrupper är krävande kardiologiska och neurologiska patienter, patienter med andningsinsufficiens och infektioner. 
  
Framtiden
  
Då Brosjukhuset, som byggs i anslutning till Mejlans tornsjukhus, blir klart får vi till Mejlans en ny jour som är förenlig  med det moderna patientorienterade tankesättet.