Giftinformationscentralen

​Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte. Centralen betjänar hela landet. Man ger råd till både allmänheten och till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för myndigheter och medier. På giftinformationscentralen vårdas inte patienter och giftanalyser utförs inte. Det är i första hand specialutbildade farmaceuter som besvarar samtalen.
 
Utöver telefonservicen sköter personalen på centralen också uppdateringen av databasen som utgör grunden för informationen, håller föreläsningar i ämnet samt undervisar.
 
Öppet 24 timmar i dygnet
0800 147 111 (samtalen är avgiftsfria)
09 471 977​

 

Överläkare Leena Soininen, t. 09 4711