Akut

Akut omfattar olika kompetensområden inom akutmedicin: akutvård och jour. Därtill omfattar den distanstjänster (Giftinformationscentralen, Jourhjälpen och Teratologiska informationen) som betjänar per telefon i akuta hälsoproblem. Sjuktransport hör också till Akut. 

Akutvården har organiserats i samarbete med räddningsverket och privata sjuktransportföretag eller som en del av sjukvårdsområdets egen verksamhet. Akutvården har två jourhavande läkarenheter. Akutvården tar årligen emot över 100 000 uppdrag. 
 
Akut ansvarar för samjourernas och jouravdelningarnas verksamhet i Mejlans (Haartmans och Mejlans sjukhus), Jorv, Malm och Pejas. 

Jourhjälpen 116 117 är en rådgivningstjänst fokuserad på plötsliga hälsoproblem utanför tjänstetid. Jourhjälpen har två serviceproducenter inom HUS området. HUS producerar servicen i HUS området utanför Helsingfors och Helsingfors stad producerar servicen för helsingforsbor.

Giftinformationscentralen betjänar hela landet och svarar dygnet runt per telefon på frågor som berör prevention och behandling av akuta förgiftningar. Man ger råd till både allmänheten och till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Årligen kommer cirka 40 000 förfrågningar. 
 
På teratologiska informationstjänsten informeras blivande mammor om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på graviditeten och på fostrets utveckling. Teratologiska informationstjänsten tar emot cirka 6000 förfrågningar per år.

Sjuktransport utför alla transporter mellan inrättningarna inom HUCS område samt HUS sjukhusens transporter. Sjuktransporten samarbetar också med andra kommuner inom HUS området samt akutvården inom alla områden vid till exempel storolyckor.​

 

 

 Rekommendationsindex 5/2019

 
​72/100