Akut

​Akut omfattar alla kompetensområden inom akutsjukvården: den prehospitala akutsjukvården, jouren och giftinformationscentralen, till vilken även teratologiska informationstjänsten hör.

Den prehospitala akutsjukvården har organiserats i samarbete med räddningsverket och privata sjuktransportföretag eller som en del av sjukvårdsområdets egen verksamhet. Vid den prehospitala akutsjukvården finns två jourenheter med akutläkare. Den prehospitala akutsjukvården tar årligen emot över 100 000 uppdrag.

Akut har tre jourenheter. På Mejlans tornsjukhus finns specialistvårdens jour inom internmedicin, lungsjukdomar, neurologi och kirurgi. På Pejas sjukhus finns specialistvårdens internmedicinska och kirurgiska jour och på Jorvs jour vårdas kirurgiska, internmedicinska och allmänmedicinska patienter enligt akutmedicinens verksamhetsmodell. Förutom akutmottagningarna hör även övervaknings- och jouravdelningarna på Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhus till Akut. På dessa avdelningar vårdas årligen över 7000 patienter.

Giftinformationscentralen betjänar hela landet och svarar dygnet runt per telefon på frågor som berör prevention och behandling av akuta förgiftningar. Man ger råd till både allmänheten och till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Årligen kommer cirka 40 000 förfrågningar.

På teratologiska informationstjänsten informeras blivande mammor om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på graviditeten och på fostrets utveckling. Teratologiska informationstjänsten tar emot cirka 6000 förfrågningar per år.

 

 

 Rekommendationsindex 5/2019

 
​72/100