Bli läkare på HUCS Psykiatri

På HUCS Psykiatri har du möjlighet att skräddarsy din arbetsbeskrivning enligt dina behov och ditt intresse.
Hur skulle du vilja arbeta?
 
- som ST-läkare deltar du i de lokala campusutbildningarna och i Psykiatricentrums rikliga utbud av utbildningar, och får varje vecka handledning av din tutorläkare  se ST-läkarnas blogg på finska
 
- läkare intresserad av forskning kan delta i befintliga projekt på HUCS eller planera ett nytt forskningsprojekt enligt sitt intresse se forskningssidorna
- läkare intresserad av att utveckla psykiatrin kan delta i utvecklingsprojekt, börja förverkliga sin egen idé eller om så önskas få möjlighet att växa som chef och få utbildning för det
 
- stöd för utveckling som kliniker ges på campusmöten, genom Psykiatricentrets utbildningsutbud och genom möjligheten att delta i extern utbildning
 
- läkare intresserad av utbildning ges möjlighet att handleda ST-läkare, får utbildning för det och blir del av ett utbildarnätverk
 
- dejourering är också möjlig för specialistläkare; en grupp intresserade frivilliga förverkligar bakjour
 
- som amanuens kan du växa som läkare, följa professionellt arbete och i och med att kompetensen växer delta i arbete med patienter
 
- läkare som söker arbete på deltid kan skräddarsy sin arbetsbeskrivning enligt sina behov och flexibelt öka eller minska arbetsmängden enligt önskemål