HUCS Psykiatri

Den psykiatriska resultatenheten omfattar sju linjer: Linjen för akut- och konsultationspsykiatri, Linjen för affektiva störningar, Linjen för psykoser och rättspsykiatri, Linjen för gero-, neuro- och beroendepsykiatri, Västra-Nylands psykiatriska linje, Linjen för IT- och psykosociala behandlingar samt Linjen för ungdomspsykiatri.

HUCS Psykiatri inom Jorv, Pejas och Västra Nyland ansvarar enligt befolkningsansvaret för den psykiatriska specialiserade sjukvården av fullvuxna patienter i sin helhet. Den specialiserade psykiatriska sjukvården lägger inom de här områdena tyngdpunkten på öppenvård. I Jorvs område ligger de centraliserade poliklinikerna i Mattby och Alberga och i Pejas område i Dickursby och Myrbacka. Som stöd för vården fungerar vårdavdelningarna på HUCS Psykiatricentrum, Mariefors sjukhus, Raseborgs sjukhus samt Jorv och Pejas sjukhus.
Personalen på resultatenheten uppgår till cirka 1900, av vilka 65 procent är vårdpersonal, 13 procent läkare, 12procent specialarbetare och övrig personal 11 procent.
Vår kärnverksamhet är bl.a.:
• vård av psykospatienter
• behandling av affektiva störningar
• undersökning och vård av akutpsykiatriska patienter
• undersökning och vård av geropsykiatriska patienter
• undersökningar av och vårdhänvisningar för neuropsykiatriska patienter
• behandling och substitutionsbehandling av beroendepsykiatriska patienter
• behandling av patienter med ätstörningar
• krävande bedömningar av arbetsförmåga
• it-psykiatri (bl.a. nätterapier)