Ledningsgruppen för HUS Bilddiagnostik

Anne Mykkänen, verksamhetschef
Pekka Tervahartiala, ledande överläkare, ansvarsområdeschef (Radiologi)
Marko Kangasniemi, administrativ överläkare
Petri Haapalahti, överläkare, ansvarsområdeschef (Klinisk fysiologi och nukleärmedicin)
Erika Haaksiluoto, överläkare, ansvarsområdeschef (Klinisk neurofysiologi och BioMag)
Anne Karikumpu, ekonomidirektör 
Kristiina Lehtinen, tf. kundrelationschef 
Jukka Kovanen, IT-systemchef
Anne Pakkanen, productionschef
Eija Skarp, kvalitetschef 
Raija Järvenpää, ledande överskötare 
Sauli Savolainen, professor (Undervisning och forskning)
Riitta Saarelainen, informatör 
Elina Manninen, personalrepresentant
Tapio Paananen, personalrepresentant

Heidi Taimi, ledningens sekreterare (sekr.)