HUS Bilddiagnostik

HUS Bilddiagnostik är Finlands ledande producent av medicinsk bilddiagnostik, fysiologiska och neurofysiologiska undersökningar och till dessa hörande åtgärder samt experttjänster.

HUS Bilddiagnostik har verksamhet inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården inom Nyland och Kymmenedalen. Bilddiagnostik ansvarar på riksnivå för ett flertal undersökningar som kräver specialkompetens och -teknik samt för den forskning och undervisning som hör till ett universitetssjukhus.

Årligen utförs 

  • 1 100 000 radiologiska undersökningar och ingrepp
  • 70 000 undersökningar inom klinisk fysiologi och nukleärmedicin och
  • 23 000 undersökningar inom klinisk neurofysiologi 
 
 
​HUS Bilddiagnostik har fått kvalitetscertifikat 2018. Ungefär 1 300 personer arbetar inom Bilddiagnostik.
 
Vår kundpanel inledde sitt arbete i början av 2018. De utbildade panelmedlemmarna lyfter som utvecklingspartner fram patientens, kundens synsätt och erfarenheter i verksamhetens planering, utveckling och utvärdering. Läs mer
 
 

På väg till oss på undersökning?

Du hittar mera information om tidsbokningen, våra verksamhetsställen och undersökningar på
www.hns-bilddiagnostik.fi​  


 

HUS Bilddiagnostik

Förvaltning
PB 750, 00029 HUS
Topeliusgatan 32, Helsingfors 
tel 09 4711 
fornamn.efternamn@hus.fi

www.hns-bilddiagnostik.fi ​

Verksamhetschef
Anne Mykkänen
 
Ledande överläkare 
Pekka Tervahartiala
 
Ledningens sekreterare Heidi Taimi
Heidi Taimi
 

Kommunikation 
hus-kuvantaminen.viestinta@hus.fi  

​Ledningsgruppen

 


​HUS Bilddiagnostik har fått kvalitetscertifikat 2018