Gastrocentrum

HUCS Gastrocentrum erbjuder tjänster inom följande specialiteter: endokrinologi, endokrinkirurgi, lever- och transplantationskirurgi, nefrologi, gastroenterologi, bukkirurgi, kärlkirurgi och urologi.
HUCS Gastrocentrum är ett nationellt centrum som genomför njur-, lever-, tarm-, och bukspottkörtelstransplantationer. Vid enheterna på centret vårdas också andra patienter som kräver högspecialiserad vård från hela Finland.
 

 patienttillfreds-ställelse december 2015

 
​Totalvärdering av vårdperioden: 4,86 / 5,00

Rekommendationsindex:
 98 / 100