Gastrocentrum

HUCS Gastrocentrum erbjuder tjänster inom följande specialiteter: endokrinologi, endokrinkirurgi, lever- och transplantationskirurgi, nefrologi, gastroenterologi, bukkirurgi, kärlkirurgi och urologi.
HUCS Gastrocentrum är ett nationellt centrum som genomför njur-, lever-, tarm-, och bukspottkörtelstransplantationer. Vid enheterna på centret vårdas också andra patienter som kräver högspecialiserad vård från hela Finland.
 

 patienttillfreds-ställelse 01/2019-12/2019

 
​Totalvärdering av vårdperioden4,55/5,0​

Rekommendationsindex:
88,4/100