Resultatenhetens ledning

postadress
Hud- och allergisjukhuset
PB 160, 00029 HNS

besöksadress
Mejlansvägen 2, Helsingfors

Direktör för verksamhetsområdet, professor Antti Lauerma, tfn 09 471 86304
Ledningens sekreterare Karoliina Kotkas, tfn 09 471 86320

Ledande överskötare Virpi Sneck, tfn 050 427 1391
Byråsekreterare Pirjo Ruuth, tfn 050 427 1991
Administrativ överläkare Anna Pelkonen, tfn 09 471 86401
Informatör Timo Korpela, tfn 050 427 2546