Information om verksamheten

Inflammationscentrum inledde sin verksamhet 1.1.2015 som en av HUCS 12 resultatenheter. Resultatenheten är indelad i tre sektioner: Sektion för infektionssjukdomar, för hud- och allergisjukdomar samt för reumatologi. Den fjärde delen utgörs av Mejlans triangelsjukhus sampolikliniker och dagsjukhus.