Infektionssjukdomar

​Inflammationscentrets sektion för infektionssjukdomar består av specialiteten infektionssjukdomar.

Sektionschef, infektionssjukdomar
överläkare Asko Järvinen, tfn 09 471 73574
sekreterare Minna Ollikainen, tfn 09 471 75987

Överskötare
Sari Viinikainen, tfn 050 427 1391
sekreterare Pirjo Ruuth, tfn 050 427 1991