Hud- och allergisjukdomar

Inflammationscentrets sektion för hud- och allergisjukdomar består av specialiteterna allergologi och hudsjukdomar.

Sektionschef, Hud- och allergisjukdomar
överläkare Mika Mäkelä, tfn 09 471 86305
sekreterare Sinikka Hänninen, tfn 09 471 86303

Hudpolikliniken, polikliniken för könssjukdomar
Professor, överläkare Annamari Ranki, tfn 09 471 86301
sekreterare Juli Dyrendahl-Nyblin, tfn 050 427 0539
 
Överskötare

Sari Viinikainen, tfn 050 427 1391
sekreterare Pirjo Ruuth, tfn 050 427 1991