Inflammationscentrum

Inflammationscentrum erbjuder tjänster inom följande specialiteter: infektionssjukdomar, reumatologi, hudsjukdomar och allergologi (barn, lungor, ÖNH, ögon, hud, klinisk fysiologi) samt könssjukdomar, allergologi och hudpatologi.

Inflammationscentrum har verksamhet på Mejlans Triangelsjukhus, Hud- och allergisjukhuset och Aurorasjukhuset. Verksamhet finns också på andra sjukhus inom HUS och inom primärvården.
 

 Patient-tillfreds-ställelse 1-12/2018

 
Totalvärdering av vårdperioden: 4,87/5,0

Rekommendationsindex: 97/100