Lungsjukdomar

Hjärt- och lungcentrums sektion för Lungsjukdomar har verksamhet inom specialistområdet lungsjukdomar på Mejlans, Jorv och Pejas sjukhus, Hud- och Allergisjukhuset (enheten för sömnundersökningar) och grupphemmet Rekola som vårdar andningsförlamade patienter samt inom hemsjukvården.

Sektionschefen för lungsjukdomar
överläkare Pirkko Brander, tfn 09 471 72680
sekreterare Mervi Vasara, tfn 09 471 73557

Överskötare
Marja-Liisa Stenroos, tfn 050 463 9518
sekreterare Heidi Rytilahti, tfn 050 513 0993