Lung- och matstrupskirurgi

​Hjärt- och lungcentrumets sektion för lung- och matstrupskirurgi är det ledande centret och den ledande utvecklaren inom sitt område i Finland. På kliniken vårdas patienter som har god- eller elakartade sjukdomar i lungorna, mat- eller luftstrupen, mediastinum eller bröstväggen. Dessa sjukdomar behandlas endera kirurgiskt eller med endoskopiska ingrepp.


Sektionschefen för lung- och matstrupskirurgi
överläkare Jari Räsänen, tfn 050 427 2279
sekreterare Merja Häkli, tfn 09 471 72291

Överskötare
Anniina Ranta, tfn 050 513 0950
sekreterare Heidi Rytilahti, tfn 050 513 0993​