Resultatenhetens ledning

Postadress:
Mejlans tornsjukhus
PB 340, 00029 HUS

Besöksadress:
Mejlans tornsjukhus, våning 15
Haartmansgatan 4, Helsingfors

e-post: fornamn.efternamn@hus.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetschef

Antti Vento
tfn 09 471 72200

Antti-Vento-internet.jpg
​Ledningens sekreterare 

Anna-Maija Rosnell
tfn 09 471 72203
Anna-Maija-Rosnell-netti.jpg
​Ledande överskötare
överskötare (kardiologi)

Sirkka Ekola
tfn 050 428 7904
Sirkka-Ekola-internet.jpg
Byråsekreterare (överskötare)

Heidi Rytilahti
tfn 050 5130 993
Administrativ överläkare 

Mika Laine
tfn 050 427 9008
Mika-Laine-internet.jpg
Byråsekreterare

Meri Markkola
tfn 050 427 0352
Meri-Markkola-internet.jpg
Informatör

Maria Svenström
tfn 050 428 4158
Maria-Svenstrom-internet.jpg

KARDIOLOGI
----------------------------------------------------------------------------------------
Linjechef

Jyri Lommi
tfn 050 427 0195

Jyri-Lommi-internet.jpg
Byråsekreterare

Anneli Keskinen
tfn 09 471 72201

Anneli-Keskinen-internet.jpg

LUNGSJUKDOMAR
----------------------------------------------------------------------------------------

Linjechef

Pirkko Brander
tfn 09 471 72680
Pirkko-Brander-internet.jpg
Byråsekreterare

Mervi Vasara
tfn 09 471 73557 
Mervi-Vasara-internet.jpg
Överskötare

Marja-Liisa Stenroos
tfn 050 463 9518
Marja-Liisa-Stenroos-internet.jpg

HJÄRTKIRURGI
----------------------------------------------------------------------------------------
Linjechef

Tatu Juvonen
puh. 050 408 0562
Tatu-Juvonen-internet.jpg
Byråsekreterare (hjärtkirurgi, lung- och matstrupskirurgi)

Merja Häkli
tfn 09 471 72291
Merja-Hakli-internet.jpg
Överskötare (hjärtkirurgi, lung- och matstrupskirurgi)

Anniina Ranta
​tfn 050 513 0950
Anniina-Ranta-internet.jpg

LUNG- OCH MATSTRUPSKIRURGI
----------------------------------------------------------------------------------------
Linjechef

Jari Räsänen
tfn 050 427 2279
Jari-Rasanen-internet.jpg

UNDERVISNING OCH FORSKNING
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professor (kardiologi)

Juha Sinisalo
tfn 050 427 9007
Juha-Sinisalo-internet.jpg
​Professor (lungsjukdomar)

Marjukka Myllärniemi
tfn 050 427 4931
Marjukka-Myllarniemi-internet.jpg
Professor (thoraxkirurgi)

Karl Lemström
tfn 050 427 2281
Karl-Lemstrom-internet.jpg
Byråsekreterare

Nina Junttila
tfn 050 427 0631
Nina-Junttila-internet.jpg