Kardiologi

I Hjärt- och lungcentrums sektion för kardiologi har man koncentrerat undersökningar och behandlingar av svåra medfödda hjärtfel och andra sällsynta hjärtsjukdomar hos vuxna från hela landet. ​Hjärt- och lungcentrum fungerar som ett nationellt hjärttransplantationscentrum.


Sektionschefen för kardiologi
överläkare Jyri Lommi, tfn 050 427 0195
sekreterare Anneli Keskinen, tfn 09 471 72201 

Överskötare, ledande överskötare
Sirkka Ekola, tfn 050 428 7904
sekreterare Heidi Rytilahti, tfn 050 513 0993

Överskötare (övervakning)
Anniina Ranta, tfn 050 513 0950