Hjärtkirurgi

I Hjärt- och lungcentrums sektion för hjärtkirurgi genomförs undersökningar och behandlingar av sjukdomar i hjärtat. Inom HUS har de diagnostiska undersökningarna och operationerna inom hjärtkirurgi för vuxna patienter koncentrerats till Hjärt- och lungcentrum som finns i Mejlans tornsjukhus.

Sektionschefen för hjärtkirurgi
överläkare Tatu Juvonen, tfn 050 408 0562
sekreterare Merja Häkli, tfn 09 471 72291

Överskötare
Anniina Ranta, tfn 050 513 0950
sekreterare Heidi Rytilahti, tfn 050 513 0993