Välkommen till god vård på Cancercentrum

Vid HUS Cancercentrum vårdas årligen 21 000 patienter, av vilka cirka 8 000 är nya patienter. Cancercentrum är Finlands största cancerbehandlingscentrum där undersökningarna och vården är av högsta klass. 

Patienten kan i samförstånd med sin remitterande läkare välja Cancercentrum som sin kommunala verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård.


Öppenvårdsavdelningen
 • 28 000 läkemedelsbehandlingar per år
 • 62 vårdplatser


Strålbehandling

 • 10 linjäraccelerator
 • 2 CT-simulatorer och 1 MR-1-simulator för planering av vård
 • 4 300 patienter per år, mer än 300 patienter per dag
 • 68 000 strålbehandlingsomgångar per år
 • Specialtekniker: IMRT, stereotaktisk, HDR
 • Radioisotopenhet för specialbehandlingar (t.ex. SIRT, lutetium)


Hematologi

 • Poliklinisk diagnostik och behandling
 • Vårdavdelningsvård vid akuta och svåra blodsjukdomar
 • Nationellt särskilt ansvar för benmärgstransplantationer (allogen stamcellstransplantation)
 • Koagulationsenhet för trombospatienternas och de blödarsjuka patienternas bästa


Bröstkörtelkirurgi

 • Nordens största enhet
 • mer än 1 600 bröstoperationer per år
 • omkring 90 % av bröstcancerpatienterna är vid liv fem år efter diagnosen


Forskningsenhet

 • Finlands största cancerforskningsenhet
 • Pågående studier på webbplatsen
 • Ingår i det nordiska Nordic NECT -nätverket
 • I genomsnitt cirka 60 pågående studier med patientrekrytering.


Palliativa och psykosociala enheten

 • HUS centret för palliativ vård
 • Läkare med specialisering i palliativ vård, psykiatriker, psykoterapeuter, psykologer, sjukskötare, socialarbetare, präst, kosthållsarbetare


Geriatrisk-onkologiska enheten

 • Finlands enda poliklinik med specialisering i cancerbehandling av äldre personer
 • En individuell vårdplan beaktar det ökade behovet av stöd