Strålbehandling

Vid strålbehandlingslinjen arbetar specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling.

Linjechefen för strålbehandlingen
överfysiker Mikko Tenhunen, tfn 050 427 2192

Överskötare, ledande överskötare
Vuokko Kolhonen, tfn 09 471 73226
sekreterare Sanna Määränen, tfn 050 427 0768