Solida tumörer

Linjen för solida tumörer består av specialiteterna cancersjukdomar. 

Linjechefen för solida tumörer
överläkare Micaela Hernberg, tfn 050 427 9490
sekreterare Tanja Kivelä, tfn 050 408 3802

Överskötare, ledande överskötare
Vuokko Kolhonen, tfn 09 471 73226
sekreterare Sanna Määränen, tfn 050 427 0768

Mer kontaktinformation