Information om verksamheten

HUS Cancercentrum grundades år 2014 och centret består av cancersjukdomar och strålbehandling, hematologi och bröstkörtelkirurgi. Cancercentrum ansvarar för all läkemedels- och strålbehandling av cancersjukdomar inom HUCS område. 
Föregående bild Pausa Nästa bild