Cancercentrums kundpanel

Inom HUS Cancercentrum finns en kundpanel, som grundades 2016. Kundpanelen hjälper och ger idéer samt stöder planeringen, utvecklingen och utvärderingen av Cancercentrums tjänster och verksamhet som en jämlik kompanjon till vårdpersonalen.

Medlemmarna i kundpanel är personer som har behandlats eller behandlas på Cancercentrum, vuxna patienter som har haft olika former av cancer och/eller deras anhöriga. Kundpanelen samlas 11 gånger per år och består av 12 medlemmar.
 
Kundpanelens mål
Kundpanelens mål är att patienternas åsikter, bedömningar, erfarenheter, synpunkter och idéer beaktas organiserat och mer övergripande vid planeringen av verksamheten och tjänsterna vid Cancercentrum.
 
Vill du vara med i kundpanelen?
Medlemmarna i juryn väljs för två år åt gången. De nya medlemmarna i kundpanelen introduceras i sin uppgift. Vi söker för tillfället nya kundpanelister för perioden 2020-2021.
 
Om du är intresserad av Cancercentrums kundpanel eller om du vill framföra någon fråga för behandling vid kundpanelen kan du ta kontakt via e-post
hyksyopakeskuspotilasraati@hus.fi