Erfarenhetsexperter vid Cancercentrum

Erfarenhetsexpertverksamheten vid Cancercentrum inleddes i början av 2018. Erfarenhetsexperterna är kunder, patienter eller anhöriga som fått utbildning för sitt uppdrag och som deltar i utvecklingen av Cancercentrums tjänster och verksamhet.

Erfarenhetsexpertens egen erfarenhet av cancer, dess behandling eller att ha genomgått sjukdomen ger verktygen för utvecklingen av tjänster och verksamhet. Den delade expertisen, dvs. sjukvårdspersonalens och erfarenhetsexperternas samarbete, skapar en vårdkultur som är patientorienterad och fungerande och som resulterar i en ännu bättre vårdupplevelse för patienten.

Erfarenhetsexperten deltar i bl.a. arbetsgrupper för verksamhetsutveckling, vid utbildningstillfällen, som gruppledare, introduktion av studeranden och nya arbetstagare. 
 
Målet för erfarenhetsexpertverksamheten

Målet för erfarenhetsexpertverksamheten är att kunden/patienten/den anhöriga deltar i utvecklingen av tjänster och verksamhet. Syftet med erfarenhetsexpertverksamheten är att
  • kunden/patienten/den anhöriga utvecklar tjänsterna i samarbete med vårdpersonalen
  • kundens/patientens/den anhörigas erfarenhet tas i beaktande vid utvecklingen av tjänsterna
  • verksamheten och tjänsterna blir mer kundorienterade


Vill du bli erfarenhetsexpert?

Erfarenhetsexperterna väljs för två år åt gången. Erfarenhetsexperterna utbildas och introduceras i sina uppgifter.
 
Om du är intresserad av erfarenhetsexpertverksamheten inom Cancercentrum kan du ta kontakt via e-post hyksyopakeskuspotilasraati@hus.fi