BNCT-projektet

​Vad är BNCT?


BNCT, alltså borneutroninfångningsterapi är strålbehandling som riktas biologiskt. Den utförs genom att borens bärsubstans droppas i patientens blodkärl varifrån boren sedan söker sig till cancertumören.

Efter detta får patienten strålbehandling med neutroner vid cancerområdet. Detta leder till att boratomerna delar sig i cancertumören vilket skapar en hög stråldos som dödar cancerceller vid området.

Behandlingen sparar på frisk vävnad. En stor fördel är att stråldosen kan ges under endast en eller två gånger.

BNCT kan kombineras med vanlig strålbehandling och vissa cancermedicinbehandlingar.


Projektets framskridande


HUS och Neutron Therapeutics ingick år 2016 ett avtal om att placera en BNCT-apparat
som lämpar sig för sjukhusanvändning som den första i världen i Helsingfors. HUS bygger upp lokalerna och utför behandlingarna, Neutron Therapeutics sköter om neutronkällan.

För tillfället står lokalerna i det närmaste klara och överlåts till HUS inom april. Anläggningarna testas som bäst och NuBeam-acceleratorn har också producerat neutroner för första gången. Strålsäkerhetscentralen har inspekterat lokalerna under full neutronproduktion och konstaterat att de är trygga för personalen.

I vilket skede patientbehandlingarna kan påbörjas beror på hur testerna framskrider. Behandlingarna kräver dessutom ett myndighetstillstånd (Strålsäkerhetscentralen). Prövningsbehandlingarna påbörjas enligt nuvarande uppskattningen hösten 2019.


De första behandlingarna och patientgrupperna


Behandlingens första målgrupp är patienter som har insjuknat i cancer i huvud- och halsområdena som förnyats lokalt. Med BNCT kan man också behandla andra cancertumörer som samlar ihop tillräckligt med bor och som finns på ett område som lämpar sig för BNCT.

Iom HUS gavs BNCT-behandlingar åren 1999-2012 vid Otnäs med VTT:s forskningsreaktor. Behandlingarna visade lovande resultat. BNCT-behandlingarna upphörde eftersom reaktorn som användes måste stängas av.

Att påbörja BNCT-behandlingar på nytt med en helt ny slags anläggning förstärker HUS Cancercentrums ställning som ett internationellt betydande forsknings- och utvecklingscentrum för cancerbehandlingar. Samtidigt blir HUS det ledande forsknings- och utvecklingscentret för BNCT-behandlingar.

Sidan uppdaterad 12.6.2019