Bröstkirurgi

Bröstkirurgi är ett kirurgiskt delområde vars huvudsakliga uppgift är operativ behandling av bröstcancer och andra brösttumörer bröstkorrigerings- och förminskningsoperationer samt behandling av inflammationssjukdomar i brösten.

Linjechefen för bröstkirurgi
Avdelningsöverläkare Marjut Leidenius, tfn 09 471 76300

Överskötare, ledande överskötare
Vuokko Kolhonen, tfn 09 471 73226
sekreterare Sanna Määränen, tfn 050 427 0768

Mer kontaktinformation