Välkommen till god vård vid HUCS Sjukvård för barn och unga

Nya barnsjukhuset betjänar hela Finland, och där man centraliserat behandlar många av de allra svåraste sjukdomarna hos barn. Vården av dessa barn bestäms delvis i en förordning, men framför allt är den fungerande nivåstruktureringen av vården ett bevis på det goda samarbetet mellan barnklinikerna vid universiteten.

Verksamhetsområdet Sjukvård för barn och unga producerar omfattande tjänster för specialiserad sjukvård av barn och unga, till vilka patienten och familjen kan söka sig fritt och i samförstånd med den remitterande läkaren.

Exempel på det breda utbudet av tjänster inom olika specialområden:

Endokrinologi och diabetes
- det största endokrinologiteamet i Finland, som utvecklar patientvården även via aktiv forskning
- diagnostik av störd könsutveckling
- sällsynta endokrina sjukdomar och diagnostiken av dessa
- behandling av hyperinsulinism
- behandling av endokrina problem i anslutning till cancerbehandling
- behandling av hypokalcemi med nya läkemedel

Lungsjukdomar hos barn
- specialkompetens vid diagnostik och behandling av svåra lungsjukdomar hos barn
- nära samarbete med personal med specialkompetens på andra barnsjukdomar
- nära samarbete med sömnlaboratorieverksamheten möjliggör förstklassig behandling av patienter med andningsstöd

Barnkardiologi
- diagnostik och fortsatt uppföljning av hjärtfel och hjärtsjukdomar hos barn
- kateterinterventioner (till exempel slutning av hål i skiljeväggen mellan kamrarna, ballongutvidgning av klafförträngningar m.m.)
- behandling av rytmstörningar med kateter
- hjärtundersökningar av foster

Njur- och leversjukdomar
- undersökning och behandling av njur- och leversjukdomar hos barn

Cancer- och blodsjukdomar
- undersökning och behandling av cancersjukdomar hos barn
- sällsynta blodsjukdomar hos barn
- undersökning och behandling av svåra koaguleringssjukdomar
- behandling av svåra immunbrister

Reumatism
- undersökning och behandling av reumatism hos barn

Mag- och tarmsjukdomar hos barn
- Undersökning och behandling av tarmsjukdomar hos barn

Metaboliska sjukdomar
- undersökning och behandling av sällsynta ämnesomsättningsjukdomar

Sjukdomar i benmetabolismen
- undersökning och behandling av sjukdomar i skelettet

Barnkirurgi
- den största barnkirurgiska enheten i Norden, där man behandlar alla barnkirurgiska sjukdomar och utvecklingsanomalier
- allmän barnkirurgi utförs oftast dagkirurgiskt
- nationellt koncentrerad öppen hjärtkirurgi och transplantationer på barn samt en del av de svåraste och mest sällsynta gastrokirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomarna hos barn
- nationella konsultationstjänster för och behandling av svårare medfödda invärtesmedicinska, urogenitala, ortopediska och neurokirurgiska deformiteter samt i fråga om vaskulära anomalier
- multiprofessionell cancerkirurgi
- undersökning och behandling av störningar i magtarmkanalen och urinvägarna hos barn
- multiprofessionell behandling av medfödda ryggmärgsskador hos barn

Barnpsykiatri
- barnpsykiatrisk bedömning
- barnpsykiatrisk akutvård
- behandling av mentala störningar och ångest
- behandling av kognitiva störningar
- behandling av neuropsykiatriska störningar
- psykiatri för småbarn
- rättspsykiatriska undersökningar av misshandel och sexuellt utnyttjande av barn

Barnneurologi
- den största barnneurologiska kliniken i Norden
- den enda neurologiska undersöknings- och vårdenheten i Finland koncentrerad på barnsjukdomar
- den största forsknings- och vårdenheten i Finland för svårbehandlad epilepsi (mångsidig epilepsikirurgisk behandling)
- enhet för nerv-/muskelsjukdomar och fortskridande hjärnsjukdomar
- den enda undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsenheten i Finland för CP-skador och andra rörelsehinder som har en rörelseanalysutrustning och neuroortopedisk specialkompetens.
- undersöknings- behandlings- och rehabiliteringsenhet för problem med autism
- banbrytande, tillsammans med barnpsykiatrin gemensam undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsenhet för neuropsykiatriska problem


Om en remiss gäller verksamhet som inte omfattas av resultatenheten för sjukvård för barn och unga, styr vi remissen till rätt ställe. Läkare som behandlar barn och unga finns även på Hud- och allergisjukhuset, Läpp- och gomspaltcentret samt på Ögon-öronsjukhuset.